DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.feltenwcs.com) van FELTEN Wire & Cable Solutions. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website is voor risico van de gebruiker.

Inhoud
FELTEN Wire & Cable Solutions spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin FELTEN Wire & Cable Solutions als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan FELTEN Wire & Cable Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. FELTEN Wire & Cable Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

FELTEN Wire & Cable Solutions behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. FELTEN Wire & Cable Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Hyperlinks
De FELTEN Wire & Cable Solutions site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van FELTEN Wire & Cable Solutions liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en ter goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van FELTEN Wire & Cable Solutions. FELTEN Wire & Cable Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. FELTEN Wire & Cable Solutions geeft geen garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Technisch
Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. FELTEN Wire & Cable Solutions aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. FELTEN Wire & Cable Solutions vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van FELTEN Wire & Cable Solutions en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site. Tevens is FELTEN Wire & Cable Solutions niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van FELTEN Wire & Cable Solutions die de informatie toegankelijk maakt. FELTEN Wire & Cable Solutions is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het functioneren van onze site of met onze diensten, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Contact
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.